1.5 år


1 år
11 mnd

8 mnd


5 mnd


16 uker

12 uker, 1568g

11 uker, 1439g10 uker, 1299g


9 uker
7 uker, 896g6 uker, 720g5 uker, 533g


4 uker, 410g3 uker, 361g

2 uker, 274g


1 uke, 191g
nyfødt, 108g