11 uker

11 uker10 uker
9 uker

8 uker
7 uker
6 uker


5 uker

4 uker


3 uker

2 uker
4 dager
Nyf°dt, 135g