6 måneder

(foto: eier)

(foto: eier)

13 uker

(foto: Gunnar Bye)

(foto: Gunnar Bye)

(foto: Gunnar Bye)

(foto: Gunnar Bye)

(foto: Gunnar Bye)

(foto: Gunnar Bye)

(foto: Gunnar Bye)

13 uker


12 uker


11 uker

10 uker

9 uker

8 uker7 uker

6 uker

5 uker4 uker
3 uker
2 uker1 uke4 dager
Nyfødt, 101g