12 uker
11 uker

10 uker

9 uker

8 uker

7 uker


6 uker


5 uker4 uker

3 uker

2 uker

1 uke
Nyf°dt, 118 gram