2
15 uker

13 uker

12 uker11 uker

10 uker

9 uker8 uker7 uker, 765 gram

6 uker

5 uker4 uker, 529 gram

3 uker, 410 gram

2 uker
1 uke, 220 gram
Nyfødt, 115 gram