2


15 uker

13 uker

12 uker11 uker10 uker

9 uker8 uker7 uker, 995 gram

6 uker

5 uker4 uker, 600 gram

3 uker, 476 gram

2 uker
1 uke, 266 gram
Nyfødt, 122 gram