5,5 mnd. 3,7 kg

15 uker

13 uker

12 uker11 uker10 uker

9 uker8 uker7 uker, 957 gram

6 uker

5 uker4 uker, 596 gram

3 uker, 454 gram

2 uker
1 uke, 234 gram
Nyfødt, 114 gram