2


5,5 mnd. 2,7 kg15 uker

13 uker

12 uker11 uker10 uker

9 uker8 uker7 uker, 790 gram

6 uker

5 uker4 uker, 533 gram

3 uker, 417 gram

2 uker
1 uke, 217 gram
Nyfødt, 118 gram