2


5,5 mnd. 3.65 kg15 uker

13 uker

12 uker11 uker10 uker

9 uker8 uker7 uker, 943 gram

6 uker

5 uker4 uker, 520 gram

3 uker, 389 gram

2 uker
1 uke, 220 gram
Nyfødt, 124 gram