11,5 uker10,5 uker8 uker
7 uker

6 uker


5 uker

4 uker

3 uker2 uker


1 uke, 197 gram


Nyfødt, 100 gram