11,5 uker10,5 uker
9 uker


8 uker
7 uker

6 uker


5 uker

4 uker

3 uker2 uker
1 uke, 176 gram


Nyfødt, 97 gram